HEO RỪNG

-         HEO RỪNG HẤP GỪNG     

-         HEO RỪNG HẤP HÀNH      

-         HEO RỪNG XÀO SATẾ      

-         HEO RỪNG XÀO LĂN         

-         HEO RỪNG NƯỚNG NGỦ VỊ

 

CU ĐẤT

-         CU ĐẤT NƯỚNG MUỐI ỚT         

-         CU ĐẤT RÔTI   

-         CU ĐẤT QUAY  

-         CU ĐẤT NẤU CHÁO ĐẬU XANH 

 

CUA ĐINH

-         TIẾT PHA RƯỢU

-         LÒNG XÀO HÀNH GỪNG

-         NƯỚNG GIẢ CÀY

-         NƯỚNG MUỐI ỚT

-         NẤU ĐẬU CHUỐI

-         NẤU GIẢ CÀY

-         RANG MUỐI

 

BỒ CÂU

-         BỒ CÂU NƯỚNG MUỐI ỚT        

-         BỒ CÂU NƯỚNG MỌI        

-         BỒ CÂU RÔTI   

-         BỒ CÂU QUAY 

-         BỒ CÂU NẤU CHÁO ĐẬU XANH 

                                                                                                    

CÁC MÓN ĂN THỎ

-         THỎ NƯỚNG    

-         THỎ NẤU RƯỢU VANG      

-         THỎ NƯỚNG NGỦ VỊ

-         THỎ XÀO LĂN  

-         THỎ XÀO SATẾ         

 

CÁC MÓN ĂN CHỒN

                     -         CHỒN NƯỚNG NGỦ VỊ

                     -         CHỒN NƯỚNG GIÃ CẦY

                     -         CHỒN XÀO SATẾ

                     -         CHỒN XÀO LĂN

                     -         CHỒN HẤP HÀNH GỪNG

                     -         CHỒN NẤU SÁO MĂNG

 

CÔNG TY DẠY NGHỀ ẨM THỰC & THẨM MỸ ROSA

Số 46 (34/1A và 34/2A cũ) - Võ Thị Sáu - P Quyết Thắng - Biên Hòa - Đồng Nai

ĐT: 061.88.20.369 – 0907.3456.15

Email: congtyrosa@gmail.com – website: www.rosavn.net

Ẩm thực thẩm mỹ khác