Phone rosa 0251.8820.369 - 0907.3456.15

Cơm gà xối mở 68 (chi nhánh 4)

Cơm gà xối mở 68 (chi nhánh 4)

Cơm gà xối mở 68 (chi nhánh 4)

 

ĐC : 202 Phạm Văn Thuận – P.Tân Mai – Biên Hòa – Đồng Nai.

ĐT : 061.3918350

Địa chỉ dịch vụ khác