Phone rosa 0251.8820.369 - 0907.3456.15

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI ĐĂNG KÝ HỌC CÁC KHÓA NGẮN HẠN TẠI ROSA

******QUÀ TẶNG ROSA******

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG!!! ƯU ĐÃI HỖ TRỢ NGUYÊN LIỆU TRỊ GIÁ 1.000.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ CÁC LỚP NGẮN HẠN CÓ MỨC HỌC PHÍ 3.000.000 VNĐ TRỞ LÊN!!!

*Lưu ý: Chương trình này áp dụng đến hết ngày 30/9/2017.

-----------------------------------
Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

 • Tel: 0618 820 369 hoặc 0613 855 777
 • Hotline: 0944 38 6161
 • Email: congtyrosa@gmail.com
 • Website: http://rosa.edu.vn
 • Adress: 167 Phan Đình Phùng, P. Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

******QUÀ TẶNG ROSA******

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG!!! ƯU ĐÃI HỖ TRỢ NGUYÊN LIỆU TRỊ GIÁ 1.000.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ CÁC LỚP NGẮN HẠN CÓ MỨC HỌC PHÍ 3.000.000 VNĐ TRỞ LÊN!!!

*Lưu ý: Chương trình này áp dụng đến hết ngày 30/9/2017.

-----------------------------------
Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

 • Tel: 0618 820 369 hoặc 0613 855 777
 • Hotline: 0944 38 6161
 • Email: congtyrosa@gmail.com
 • Website: http://rosa.edu.vn
 • Adress: 167 Phan Đình Phùng, P. Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

******QUÀ TẶNG ROSA******

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG!!! ƯU ĐÃI HỖ TRỢ NGUYÊN LIỆU TRỊ GIÁ 1.000.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ CÁC LỚP NGẮN HẠN CÓ MỨC HỌC PHÍ 3.000.000 VNĐ TRỞ LÊN!!!

*Lưu ý: Chương trình này áp dụng đến hết ngày 30/9/2017.

-----------------------------------
Liên hệ học nghề tại Biên Hòa, Đồng Nai:

 • Tel: 0618 820 369 hoặc 0613 855 777
 • Hotline: 0944 38 6161
 • Email: congtyrosa@gmail.com
 • Website: http://rosa.edu.vn
 • Adress: 167 Phan Đình Phùng, P. Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Tin tức - Việc làm khác